Waarden en aanpak

Stappenplan : samen naar een optimaal resultaat

  • De eerste stap is het inventarisatiegesprek. In dit gesprek worden alle gegevens welke nodig zijn voor een goed advies verzameld en doorgenomen, en worden uw wensen en behoeften besproken.
  • De tweede stap is het adviesgesprek. In dit gesprek wordt er samen met u het advies doorgenomen en de diversen onderdelen aan u uitgelegd. In onderling overleg wordt een actieplan opgesteld.
  • De derde stap is de start van het investeringstraject en/of het implementeren van de verbeteringstraject. In samenwerking met de medewerkers van de klant worden de nieuwe installaties in gebruik genomen, en worden nieuwe processen, werkmethodes op de werkvloer geïmplementeerd
  • De vierde stap is het opvolgen van de geboekte resultaten en terugkoppelen naar de bedrijfsleiding. Na overleg met de bedrijfsleiding worden corrigerende acties overeengekomen zodat het gewenste resultaat bereikt wordt.