Waarden en aanpak

Stappenplan: samen naar een optimaal resultaat

  • De eerste stap is het inventarisatiegesprek. In dit gesprek worden alle gegevens welke nodig zijn voor een goed advies verzameld en doorgenomen, en worden uw wensen en behoeften besproken.
  • De tweede stap is het adviesgesprek. In dit gesprek wordt er samen met u het advies doorgenomen en de diversen onderdelen aan u uitgelegd. In onderling overleg wordt een actieplan opgesteld.
  • De derde stap is de start van het verbeteringstraject en het implementeren van de verbeteringen. In samenwerking met de medewerkers van de klant worden de nieuwe technieken, processen, werkmethodes op de werkvloer ge├»mplementeerd
  • De vierde stap is het opvolgen van de geboekte resultaten en terugkoppelen naar de bedrijfsleiding. Na overleg met de bedrijfsleiding worden corrigerende acties overeengekomen zodat het gewenste resultaat bereikt wordt.