Biomassa

Artemis Services heeft een grote practische ervaring in het ontwerp van verwarmingsinstallaties op basis van biomassa voor KMO’s en dienstenbedrijven.  Door de kennis van transport van vaste biomassa, verbrandingstechnologie, luchtzuivering van hete gassen en processturingen kunnen wij voor U een betrouwbaar economisch en ecologisch alternatief voor fossiele brandstoffen uitwerken.

Het gebruik van biomassa om water, stoom of thermische olie te verhitten  vraagt heel wat  kennis. Wij kunnen U helpen bij het definiëren van de vereisten van de installatie, de keuze van de meest economische biobrandstof, het opstellen van het subsidiedossier, de voorselectie van de leveranciers en de opvolging van de realisatie.

Na opstart kunnen wij U helpen bij het optimaliseren van de installatie  (zowel verbrandingstechnisch als procesmatig  .

Op aanvraag kunnen wij U diverse realisaties in volgende sectoren voorleggen

  • Houtverwerkende industrie
  • Glastuinbouw
  • Procesindustrie