Realisaties

Artemis Services kan heel wat realisaties in diverse sectoren voorleggen:

Golfkarton

Door problemen in de productie was de firma tussen 2004 en 2009 niet meer gegroeid, alhoewel de productiecapaciteit slechts voor 50% benut werd. De bedrijfsleider gaf ons de opdracht om de werking van productie te analyseren, de problemen in productie te inventariseren en een plan van aanpak op te stellen. Na een analyse van 3 maand op de productievloer werd een eerste plan van aanpak voorgesteld.

In overleg met de bedrijfsleider werd een werkgroep met de leidinggevenden opgericht om de verbeteringsvoorstellen uit te werken en door te voeren. Het bedrijf had geen ervaring met werkgroepen en overleg. Onze eerste taak was dan ook een cultuur van verbeteringsprocessen en overleg binnen de productie afdeling te creëren.

Door enkele verbeteringen snel te realiseren (“quick winners”) werd het personeel bij het project betrokken. Dit liet toe om enkele grondige veranderingen in de productie door te voeren zoals de aanpassing van uurroosters, de rapportering van productiecijfers, de uitbouw van ondersteunende functies rond productie, … Met een beperkt investeringsbudget werden aanpassingen in het productie apparaat uitgevoerd. Al deze investeringen hadden een terugverdientijd van minder dan 2 jaar.

In 2014, 5 jaar na aanvang project kan volgende balans voorgelegd worden :

 1. De productie is met 35% gestegen zonder bijkomende investeringen
 2. De kost van niet conforme kwaliteit is met 50% gedaald (+/- 80.00 €)
 3. De leverbetrouwbaarheid van de klant is gestegen door een stabielere productie omgeving
 4. De productiviteit in de productie afdeling is met 9% gestegen
 5. Reductie met 75% van het aantal verloren dagen door arbeidsongevallen

 

Voeding

Onze klant in West-Vlaanderen vond zeer moeilijk geschikte kandidaten voor zijn productie-afdeling. Indien de selectiecriteria te hoog gesteld werden, dan waren er niet genoeg kandidaat operatoren. Indien de selectiecriteria verlaagd werden waren er genoeg kandidaten, doch daalde het slaagpercentage van de kandidaten op het einde van de proefperiode sterk.

 Voor de klant hebben we een korte test uitgewerkt die toelaat om operatoren (ook anderstalige) te evalueren op technisch inzicht en attitude. Deze nieuwe methode van selectie laat toe om in minder tijd meer kandidaten te evalueren en verhoogt de kans op een geslaagde aanwerving.

 

Houtsector

Voor een bedrijf in de spaanderplaatsector heeft Artemis Services een volledig Atex dossier opgesteld.

De Atex richtlijn is reeds sinds 2006 in voege, doch de toepassing van deze richtlijn roept nog steeds vragen op. Het opstellen van een Atex dossier vereist een grondig kennis van de richtlijn en het proces van de klant. Omdat Artemis heel wat ervaring in de houtsector heeft en de nodig kennis over Atex besliste de klant om de hulp van Artemis in te roepen.

Bij aanvang van het project werden duidelijke afspraken gemaakt.  Artemis leverde de nodige kennis en ervaring om het dossier op te stellen en de klant stelde voor de nodige informatie ter beschikking en 1 medewerker die deeltijds (25 %) op het project werd gezet. Vooropgesteld werd dat het dossier binnen de 6 maanden diende klaar te zijn.  Verder wenste de klant een dossier dat voor meerdere sites kon gebruikt kon worden.

In een eerste fase werd de zonering van diverse onderdelen van de installatie besproken en vastgelegd. In deze fase werden de processen doorgelicht en de nodige informatie over stofconcentraties en gevarenzones verzameld. Op basis van deze ervaringsgegevens werd de zonering vastgelegd.

Nadat de zonering vastgelegd was werden de Atex specificaties voor de onderdelen van de installatie opgesteld. Dit is het heikele punt in de meeste dossiers. Enerzijds wenst de klant dat de onderdelen conform de Atex regelgeving aangekocht worden, maar anderzijds mag de prijs van de onderdelen niet teveel stijgen. Op basis van offertes en certificaten werden de specificaties voor onderdelen opgesteld.

In een laatste stap werd de integratie van de onderdelen in het gehele proces bekeken en werden de eisen van d onderdelen op elkaar afgestemd. Hiervoor werd een procesanalyse doorgevoerd op basis van scenario’s waarbij een explosie start in één van de onderdelen.

Het project werd tot tevredenheid van de klant afgewerkt. Na oplevering van het dossier werd afgesproken dat Artemis op maandelijkse basis  een evaluatievergadering zou houden om het dossier up-to-date te houden.

 

Referenties in project opvolging

Vialis Belgium

In 2009 haalde Vialis Belgium een groot contract voor het leveren en plaatsen van het nieuwe verkeersgeleidingsysteem van Stad Gent binnen. Door de grootte van het project was er tijdelijke versterking van de projectcel nodig. Hiervoor contacteerde vialis ons. In overleg met de klant werd het vermoedelijke aantal te presteren dagen vastgelegd. Artemis engageerde zich om flexibel, volgens de noden van het project, een aantal dagen per maand voor dit project te reserveren.

Gezien het project reeds lopende was diende Artemis zich in een korte tijd het project eigen te maken en over te nemen. Na 2 weken inlooptijd stuurde Artemis het project volledig aan. De vooruitgang van het project werd wekelijks aan de Business Unit Manager gerapporteerd.

Artemis voerde tijdens dit project volgende taken uit

 1. planning en opvolging van de tijdige uitvoering van de werkzaamheden
 2. aansturen monteurs in samenspraak met interne planner
 3. aanvragen offertes voor materialen en onderaannemers, voeren van prijsonderhandelingen en bestellen van goederen en aannemingen
 4. opvolging van de werven ter plaatse
 5. leiden van werfvergaderingen en opmaken verslagen
 6. creatieve oplossingen zoeken voor onverwachte problemen
 7. voorbereiden en begeleiden van voorlopige oplevering van project 
 8. opstellen van "as built" dossier

  

Verpakking

Onze klant bestelde 6 jaar geleden een geautomatiseerd intern transportsysteem. De leverancier kon echter zijn beloftes niet waarmaken en staakte de samenwerking met de klant.

Na vijf jaar gerechtelijke procedures en een schadevergoeding was echter het probleem van het slecht functionerende interne transportsysteem nog niet opgelost.

Artemis werd ingeschakeld om een overzicht van de fouten in de installatie op te maken, en de kritische knelpunten aan te duiden. Gezien de complexiteit van het systeem diende met de oorspronkelijke leverancier van het systeem naar een haalbare oplossing voor de problemen gezocht te worden.

Artemis voerde tijdens dit project volgende taken uit

 1. analyse van de knelpunten in de bestaande installatie
 2. bepaling van de kritische knelpunten
 3. onderhandelen met de leverancier om tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen
 4. implementatie van de oplossing

 

Referenties in technisch ontwerp

Ontwerp van schoepenwiel

De firma Delbecque is actief in de houtverwerking. De firma had in 2005 een ontstoffings-installatie gekocht. Na enige jaren traden problemen met de ventilatoren op. De schoepen plooiden door inslagen van houtbrokken over en de schoepenwiel diende herhaalde malen hersteld te worden.

Op vraag van de klant hebben wij een nieuw schoepenwiel ontworpen dat weerstaat aan de inslagen van houtbrokken. In onderaanneming hebben wij dit schoepenwiel laten maken.

Leveren van reserve schoepenwiel

Een van de dochterfirma’s van de groep Suez had een ventilator in hooggelegeerd inox gekocht en wenste een reserve schoepenwiel te laten maken. Bij analyse stelden we vast dat er geen hooggelegeerd inox diende ingezet te worden en dat inox 316L reeds voldoende was.

Artemis heeft het ontwerp van het reserve schoepenwiel uitgevoerd en het schoepenwiel in onderaanneming laten maken.

Dimensionering van verkeersborden

Voor de firma Vialis hebben wij in 2013 een rekenmodule voor het dimensioneren van palen en fundering ervan opgesteld zodat zij niet meer extern dienen te gaan om een eerste ontwerp uit te voeren. 

 


Voor meer info rond de uitgevoerde projecten kan U ons steeds contacteren per mail (peter@artemisservices.be) of telefoon (0475/56.75.82)